Lau Shy Jiun D20102041863 EL-B11

Selamat Datang Ke Blog Saya @@

Hello, selamat datang ke blog saya. Ini adalah blog saya yang pertama. Ini akan menjadi tempat di mana saya berkongsi pandangan saya dan pengajaran saya dalam mata pegajaran Matematik. Saya merupakan orang baru di tapak baru ini. Oleh itu, sila bagi tunjuk ajar dan pandangan anda. Harap anda semua tidak akan teragak - agak untuk berkongsi perasaan anda dan memberi komen di sini.

Monday, 5 December 2011

Penolakan Masa dan Waktu

  • Menolak dua ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit saat, minit, jam,hari, minggu,bulan dan tahun.
 Ukuran masa melibatkan hingga dua gabungan unit.

Contoh 1:
   3 minit 20 saat
-  2 minit 18 saat
   1 minit   2 saat                  


Contoh 2:
   5 tahun   8 bulan
-  3 tahun   4 bulan
   2 tahun   4 bulan

Menolak  ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.

Contoh 1:


   12 jam  8 minit              12jam  68minit
-   3 jam 12 minit            -  3jam  12minit
                                          8jam  56minit

Menolak berturut- turut ukuran masa yang meibatkan penukaran unit.

Contoh 1:
6 tahun 1 bulan – 2 tahun 4 bulan- 1 tahun 5 bulan   = 2 tahun 4 bulan

   6 tahun 1 bulan         6 tahun 13  bulan
-  2 tahun 4 bulan       - 2 tahun  4  bulan
                                    3 tahun  9  bulan


   3 tahun  9 bulan
-  1 tahun  5 bulan
   2 tahun  4 bulan 

No comments:

Post a Comment