Lau Shy Jiun D20102041863 EL-B11

Selamat Datang Ke Blog Saya @@

Hello, selamat datang ke blog saya. Ini adalah blog saya yang pertama. Ini akan menjadi tempat di mana saya berkongsi pandangan saya dan pengajaran saya dalam mata pegajaran Matematik. Saya merupakan orang baru di tapak baru ini. Oleh itu, sila bagi tunjuk ajar dan pandangan anda. Harap anda semua tidak akan teragak - agak untuk berkongsi perasaan anda dan memberi komen di sini.

Saturday, 10 December 2011

Pembahagian Panjang

Pembahagian panjang(meter dan sentimeter)
a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor  

   bulat dalam unit
   i. meter; dan
  ii. sentimeter
  dengan 10 dan 100.

Contoh:
1) 80 m ÷ 10 = 8 m
2) 5 300 m ÷100 = 53m
3) 420 cm ÷10 = 42 cm
4) 1 700 cm ÷ 100 = 17 cmb) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua 
   tempat perpuluhan dalam unit
   i. meter; dan
  ii. sentimeter
  dengan nombor satu digit.

Contoh:

1) 10.74 m ÷ 6 = 1.79 m


2) 5.2 cm  ÷ 4 = 1.3 cm

a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor   
    bulat dalam unit
    i. meter; dan
   ii. sentimeter
  dengan nombor dua digit.

b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua
   tempat perpuluhan dalam unit
   i. meter; dan
  ii. sentimeter
  dengan 10 dan 100.

Contoh:
1) 952 m   ÷  28 = 34 cm
2) 96 cm   ÷ 12 = 8 cm
3) 540 cm  ÷ 15 = 36 cm
4) 0.4 m   ÷ 10 = 0.04 m
5) 219 m   ÷ 100 = 2.19 m

Pendaraban panjang

Pendaraban panjang (meter dan sentimeter)

a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit
    i. meter; dan
    ii. sentimeter
    dengan 10 dan 100.

    
Contoh:

1) 23 m x 100 = 2 300 m

2) 10 x 740 m = 7 400 m

                                3) 86 cm x 10 = 860 cm

                                4) 100 x 95 cm = 9 500 cm


b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga dua  
   tempat perpuluhan dalam unit
   i. meter; dan
  ii. sentimeter
  dengan nombor satuContoh:

1) 7.35 m x 8 = 58.8 m

2) 2.4 cm x 6 = 14.4 cm

Penolakan

Penolakan panjang (meter dan sentimeter)

a)Menolak ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit
i. meter; dan
ii. sentimeterContoh:
 1) 10.24 m – 7.6 m = 2.64 m
     2) 25.6 m – 14.59 m = 11.01 m

 3) 1.3 cm – 0.9 cm = 0.4 cm

 4) 6.0 cm – 2.7 cm = 3.3 cm

b)Menolak berturut-turut ukuran panjang yang melibatkan  hingga dua tempat perpuluhan dalam unit.
  i. meter; dan
 ii. sentimeter

Contoh:

1) 16.7 m – 10.3 m – 4.2 m = 2.2 m

2) 10.51 m – 8.47 m – 0.63 m= 1.41 m

3) 34.6 cm – 12.3 cm – 0.7 cm=21.6 cm
 

Penambahan Panjang

Jenis PembarisPenambahan panjang (meter dan sentimeter)

a) Menambah dua ukuran panjang yang melibatkan hingga dua 
    tempat perpuluhan dalam unit
   i. meter;
   ii. sentimeter                         

                                      Contoh

 1)16.50 m + 4.39 m = 20.89 m

 2) 3.2 m + 6.08 m = 9.28 m

 3) 4 cm + 10.3 cm = 14.3 cm 

b) Menambah tiga ukuran panjang yang melibatkan  hingga 
   dua tempat perpuluhan dalam unit
    i. meter; dan                        
    ii. sentimeter


Contoh:

1.) 1.6 m + 5 m + 0.8 m = 7.4 m

2.) 2.51 m + 0.9 m + 4.0 m  = 7.41 m

3.) 8.34 cm + 12.07cm + 0.59cm = 21.00 cm

 

Wednesday, 7 December 2011

Panjang

PANJANG( LENGTH)
Pengenalan unit panjang (cm, m, km)


Penukaran unit panjang (meter dan sentimeter)


1 m = 100 cm


100 cm = 1 m

contoh 1:
600 cm = 6 m                          
1m = 100 cm
6m = 6 x 100 cm = 600 cm

contoh 2:

 100 cm = 1 m
300 cm = 300 cm / 100 =3m

contoh 3:
 2 m 45 cm = 245 cm
 718 cm = 7 m 18 cm


Tuesday, 6 December 2011

Pembahagian Masa dan Waktu

                            Mari kita menyayi

Pembahagian masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, bulan dan tahun)

a) Membahagi ukuran masa dalam satu unit dengan nombor
    satu digit yang melibatkan penukaran unit.


contoh:
1) 497 saat ÷ 7
= 71 saat
           = 1 minit 11 saat

    2) 54 minggu  ÷ 6
  = 9 minggu
             = 2 bulan 1 minggu

 3) 78 jam ÷
= 42 jam
         = 1 hari 18 jam

a)Membahagi ukuran masa gabungan dua unit dengan
   nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.


contoh:

  5 minit 4 saat ÷ 2
= 2 minit 32 saatMonday, 5 December 2011

Pendaraban Masa dan Waktu

Pendaraban masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun)


 a) Mendarab ukuran masa dalam satuunit dengan nombor  satu digit yang melibatkan penukaran unit.                                                          contoh:

1)  30 saat x 6 = 180 saat
      = 3 minit


2)  8 minggu x 6 = 48 minggu
     = 12 bulan = 1 tahun


3)  5 jam x 9 = 45 jam
     = 1 hari 21 jam


b)Mendarab ukuran masa gabungan dua unit dengan nombor satu 
   digit yangmelibatkan penukaran.   contoh:

2 jam 35 minit x 7
= 14 jam 245 minit
= 18 jam 5 minit