Lau Shy Jiun D20102041863 EL-B11

Selamat Datang Ke Blog Saya @@

Hello, selamat datang ke blog saya. Ini adalah blog saya yang pertama. Ini akan menjadi tempat di mana saya berkongsi pandangan saya dan pengajaran saya dalam mata pegajaran Matematik. Saya merupakan orang baru di tapak baru ini. Oleh itu, sila bagi tunjuk ajar dan pandangan anda. Harap anda semua tidak akan teragak - agak untuk berkongsi perasaan anda dan memberi komen di sini.

Wednesday, 30 November 2011

Pernyataan waktu

     Pernyataan waktu dalam    
  system 12 jam
 • menentukan waktu dalam a.m. dan p.m.
i) Singkatan a.m. mewakili antemeridiem yang  bermaksud‘sebelum tengah hari’ dan digunakan bagi waktu antara 12.02 pagi hingga 11.59 pagi.

ii) Singkatan p.m mewakili postmeridiem yang bermaksud‘selepas tengah hari’ dan   digunakan bagi waktu antara 12.01 petang hingga 11.59 malam.
 

 Contoh :  

 1.  1.25 petang   =    1.25 p.m  
 2.  2.30petang    =    2.30 p.m           
 3.  8.35 pagi       =    8.35 a.m
 4. 12.15pagi       =    12.15a.m
 5. 5.45petang     =    5.45 p.m.

Masa

Masa

 
Nota

    1 hari         =   24jam           
    1 tahun      =   12 bulan       
    1 tahun      =   365hari         
    1 dekad      =   10 tahun      
    1 dekad      =   10 tahun      
    1 abad        =   10 dekad     
    1 abad        =   100 tahun    
    1 alaf          =   1 000 tahun 


contoh:
                         1.)  60 tahun = 6 dekad 
  
                         2.)  25 dekad = 2 1 abad

                         3.)  7 abad = 700 tahun

                         4.)  3 alaf = 3 000 tahun

                         5.)  3 tahun = 36 bulan

                         6.)  2 tahun = 730 hari

                         7.)  4 abad =  40 dekad

                         8.)  8 alaf  =  800 tahun
Sunday, 27 November 2011

PenolakanPenolakan
Secara dasarnya, proses penolakan pecahan adalah sama dengan penambahan; mencari penyebut sepunya, dan tukar setiap pecahan kepada pecahan setara dengan penyebut yang dipilih. Hasil tolak kedua-dua pecahan akan mempunyai penyebut tersebut, dan hasil tolak pengangka untuk pecahan asal. Contohnya,
Contoh 2:


Friday, 25 November 2011

Pecahan Penambahan

Penambahan
Hukum pertama penambahan pecahan ialah cuma kuantiti serupa yang boleh ditambah; contohnya, penambahan antara kuantiti perempat. Untuk penambahan kuantiti tak serupa, seperti menambah pertiga dengan perempat, keduanya perlu ditukar menjadi kuantiti serupa terlebih dahulu.
 Menambah kuantiti tak serupa
Untuk menambah pecahan yang mengandungi kuantiti tak serupa (seperti perempat dan pertiga), adalah perlu untuk menukar kesemuanya menjadi kuantiti serupa. Ia boleh dilakukan dengan mendarab penyebut setiap pecahan.
Contoh - contoh :


Bentuk pecahan

Bentuk pecahan
Pecahan biasa, pecahan wajar dan pecahan tak wajar
Pecahan kasar (atau pecahan biasa) ialah satu nombor nisbah yang ditulis dengan satu integer (pengangka) yang [[pembahagian]dibahagikan]] dengan satu integer bukan sifar (penyebut).
Satu pecahan kasar akan menjadi pecahan wajar apabila nilai mutlak pengangka adalah kurang dari nilai mutlak penyebut; yang menjadikan nilai mutlak keseluruhan pecahan kurang daripada 1. Pecahan kasar akan menjadi pecahan tak wajar apabila nilai mutlak pengangka adalah lebih besar atau sama dengan nilai mutlak penyebut (cth. 97)
Nombor bercampur 

Nombor bercampur ialah campuran nombor bulat dan pecahan wajar. Penambahan ini dinyatakan tanpa menggunakan tanda operasi seperti "+"; sebagai contoh, untuk merujuk 2 kek penuh dan 1 kek dengan tiga perempat bahagian, bahagian penuh dan bahagian pecahan itu ditulis bersebelahan. 2 + 3/4 =2  3⁄4
Nombor bercampur boleh ditukar menjadi pecahan tak wajar dalam tiga langkah:
 1. Darabkan nombor bulat dengan penyebut pecahan.
 2. Tambah pengangka pecahan pada hasil darab di atas.
 3. Hasil tambah langkah 2 adalah pengangka untuk pecahan (tak wajar) baru, dengan penyebut 'baru' nya kekal sama dengan penyebut untuk pecahan asal nombor bercampur.
Sebaliknya, pecahan tak wajar juga boleh ditukar menjadi nombor bercampur:
 1. Bahagikan pengangka dengan penyebut.
 2. Hasil bahagi (tanpa baki) menjadi nombor bulat manakala bakinya menjadi pengangka untuk pecahan.
 3. Penyebut baru untuk pecahannya adalah sama dengan pecahan tak wajar yang asal.
Pecahan setara
Dengan mendarab pengangka dan penyebut sesuatu pecahan dengan nombor yang sama (bukan sifar), hasil pecahan yang baru adalah setara dengan pecahan asal. Perkataan setara di sini bermaksud, kedua-dua pecahan memiliki nilai yang sama yang mengekalkan integriti yang sama - Perimbangan dan perkadaran yang sama

Thursday, 24 November 2011

Menulis Pecahan

Menulis pecahan
Pecahan biasa atau kasar biasanya ditulis dalam satu pasangan nombor, nombor di atas dikenali sebagai pengangka sementara yang di bawah dikenali sebagai penyebut. Lazimnya, satu garisan memisahkan keduanya. Jika garisan ini mencondong, ia digelar solidus atau slash, contoh 34. Jika garisannya melintang, ia digelar vinculum atau secara tidak rasmi, "palang pecahan", seperti : .
Tanda solidus boleh diabaikan dari gaya mencondong (cth. 34), yang mengurangkan ruang tetapi masih memberi makna dalam konteksnya, ia banyak digunakan dalam isyarat lalu lintas di beberapa negara.
Dalam paparan komputer dan tipografi, beberapa pecahan dinyatakan dalam satu angka. Antaranya:
 • ¼ (satu perempat)
 • ½ (satu perdua)
 • ¾ (tiga perempat)
 • ⅓ (satu pertiga)
 • ⅔ (dua pertiga)
 • ⅛ (satu perlapan)
 • ⅜ (tiga perlapan)
 • ⅝ (lima perlapan)
 • ⅞ (tujuh perlapan)

Monday, 21 November 2011

Pecahan

Pecahan

Sebiji kek dengan suku (satu perempat) darinya telah dipotong, meninggalkan lebihan tiga perempat.
Pecahan (Bahasa Inggeris: fraction dari Bahasa Latin fractus, "dipecahkan") ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan atau sekumpulan benda.
Pecahan terawal adalah salingan integer-integer yang menggunakan simbol mewakili satu perdua, satu pertiga, satu perempat, dan seterusnya.
Dalam perkembangan seterusnya, pecahan "kasar" atau pecahan biasa telah dibangunkan dan ia masih digunakan sehingga hari ini. Pecahan ini terdiri daripada satu pengangka dan satu penyebut, pengangka mewakili beberapa bahagian sama dan penyebut menunjukkan berapa banyak bahagian-bahagian tersebut yang membentuk keseluruhan. Sebagai contoh dalam pecahan 3/4, pengangka, 3, menunjukkan 3 bahagian sama, sementara penyebut, 4, menunjukkan yang 4 bahagian yang membentuk keseluruhan.
Kemudian, pecahan perpuluhan pula diperkenalkan, yang kini hanya dikenali sebagai "perpuluhan". Penyebutnya adalah nombor asas sepuluh yang dikuasakan dengan nombor yang ditentukan oleh bilangan digit di kanan titik perpuluhan. Jadi nombor perpuluhan 0.75 mempunyai pengangka 75 dan penyebut 10 kuasa 2 (kerana terdapat 2 digit di kanan titik perpuluhan). Jadi penyebutnya ialah 100.
Jenis pecahan ketiga yang sering digunakan ialah "peratusan", yang menggunakan penyebut 100 sahaja. Jadi, 75 peratus bermaksud 75/100.
Dalam matematik, set untuk semua pecahan (kasar) dipanggil set nombor nisbah dan diwakili simbol Q.Penggunaan lain pecahan ialah untuk menunjukkan nisbah dan pembahagian. Jadi, pecahan 3/4 juga digunakan untuk menunjukkan nisbah 3:4 (tiga kepada empat) dan pembahagian 3 ÷ 4 (tiga dibahagikan dengan empat).

Friday, 18 November 2011

Wang (Tahun 4)
Contoh RM 5 yang barucontoh RM 50 yang baru
kertas wang Malaysia


Penentuan wang hingga RM 10 000
menyebut dan menulis sejumlah wang dalam ringgit dan sen.

1.RM 3 056.60=tiga ribu lima puluh enam ringgit dan enam puluh sen
2.RM 5 402.05=lima ribu empat ratus dua ringgit dan lima sen
3.RM 805.69=lapan ratus lima ringgit dan enam puluh sembilan sen
4.RM 793.00=tujuh ratus sembilan puluh tiga ringgit


Penambahan dan Penolakan melibatkan wang hingga RM 10 000
Pendaraban melibatkan wang hingga RM 100 000Hari Kantin

Pada 11 November  2011 bersamaan hari Jumaat, SJK©Wah Lian  telah mengadakan Hari Kantin kali ke – 2 .Majlis ini berlangsung pada pukul 8.00 pagi sehingga 12.30 tengah hari.
            Tujuan Hari Kantin ini diadakan untuk memberikan pendedahan kepada para pelajar mengenai kaedah perniagaan dan mengaplikasikan pembelajaran yang telah dipelajaridi dalam kelas dan mengumpul dana  .Dana tersebut untuk membeli buku - buku cerita yang baru. Buku - buku tersebut disumbangkan kepada pusat sumber sekolah.
            Tepat jam 8.00 pagi, semua peserta berkumpul di padang untuk menghias dan membuat persiapan khemah. Semua peserta menghias gerai mereka untuk menarik perhatian orang ramai.
            Selepas itu,guru besar dijemput untuk merasmikan Hari Kantin pada tahun ini. Seterusnya, acara berlangsung.Acara dimulai dengan acara jualan pakaian terpakai.Peserta memberi promosi sebanyak 50% dari harga biasa.
            Sambutan Hari Kntin tahun ini sangat meriah. Ramai pengunjung yang datang ke Hari Kantin tersebut. Terdapat 28 gerai telah disediakan oleh murid – murid. Kelas saya 5M dan 4M telah melibatkan diri pada Hari Kantin kali ini. Banyak barang telah dijual oleh mereka contohnya air ,nasi lemak, buah- buahan, sushi, nasi goring dan sebagainya. Akhirnya, jumlah wang yang dapat dikumpulkan pada  Hari Kantin ialah RM 3 800.
            Saya amat berharap agar tahun depan Hari Kantin lebih meriah dan lebih banyak gerai.