Lau Shy Jiun D20102041863 EL-B11

Selamat Datang Ke Blog Saya @@

Hello, selamat datang ke blog saya. Ini adalah blog saya yang pertama. Ini akan menjadi tempat di mana saya berkongsi pandangan saya dan pengajaran saya dalam mata pegajaran Matematik. Saya merupakan orang baru di tapak baru ini. Oleh itu, sila bagi tunjuk ajar dan pandangan anda. Harap anda semua tidak akan teragak - agak untuk berkongsi perasaan anda dan memberi komen di sini.

Saturday, 10 December 2011

Pembahagian Panjang

Pembahagian panjang(meter dan sentimeter)
a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor  

   bulat dalam unit
   i. meter; dan
  ii. sentimeter
  dengan 10 dan 100.

Contoh:
1) 80 m ÷ 10 = 8 m
2) 5 300 m ÷100 = 53m
3) 420 cm ÷10 = 42 cm
4) 1 700 cm ÷ 100 = 17 cmb) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua 
   tempat perpuluhan dalam unit
   i. meter; dan
  ii. sentimeter
  dengan nombor satu digit.

Contoh:

1) 10.74 m ÷ 6 = 1.79 m


2) 5.2 cm  ÷ 4 = 1.3 cm

a) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan nombor   
    bulat dalam unit
    i. meter; dan
   ii. sentimeter
  dengan nombor dua digit.

b) Membahagi ukuran panjang yang melibatkan hingga dua
   tempat perpuluhan dalam unit
   i. meter; dan
  ii. sentimeter
  dengan 10 dan 100.

Contoh:
1) 952 m   ÷  28 = 34 cm
2) 96 cm   ÷ 12 = 8 cm
3) 540 cm  ÷ 15 = 36 cm
4) 0.4 m   ÷ 10 = 0.04 m
5) 219 m   ÷ 100 = 2.19 m

Pendaraban panjang

Pendaraban panjang (meter dan sentimeter)

a) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan nombor bulat dalam unit
    i. meter; dan
    ii. sentimeter
    dengan 10 dan 100.

    
Contoh:

1) 23 m x 100 = 2 300 m

2) 10 x 740 m = 7 400 m

                                3) 86 cm x 10 = 860 cm

                                4) 100 x 95 cm = 9 500 cm


b) Mendarab ukuran panjang yang melibatkan hingga dua  
   tempat perpuluhan dalam unit
   i. meter; dan
  ii. sentimeter
  dengan nombor satuContoh:

1) 7.35 m x 8 = 58.8 m

2) 2.4 cm x 6 = 14.4 cm

Penolakan

Penolakan panjang (meter dan sentimeter)

a)Menolak ukuran panjang yang melibatkan hingga dua tempat perpuluhan dalam unit
i. meter; dan
ii. sentimeterContoh:
 1) 10.24 m – 7.6 m = 2.64 m
     2) 25.6 m – 14.59 m = 11.01 m

 3) 1.3 cm – 0.9 cm = 0.4 cm

 4) 6.0 cm – 2.7 cm = 3.3 cm

b)Menolak berturut-turut ukuran panjang yang melibatkan  hingga dua tempat perpuluhan dalam unit.
  i. meter; dan
 ii. sentimeter

Contoh:

1) 16.7 m – 10.3 m – 4.2 m = 2.2 m

2) 10.51 m – 8.47 m – 0.63 m= 1.41 m

3) 34.6 cm – 12.3 cm – 0.7 cm=21.6 cm
 

Penambahan Panjang

Jenis PembarisPenambahan panjang (meter dan sentimeter)

a) Menambah dua ukuran panjang yang melibatkan hingga dua 
    tempat perpuluhan dalam unit
   i. meter;
   ii. sentimeter                         

                                      Contoh

 1)16.50 m + 4.39 m = 20.89 m

 2) 3.2 m + 6.08 m = 9.28 m

 3) 4 cm + 10.3 cm = 14.3 cm 

b) Menambah tiga ukuran panjang yang melibatkan  hingga 
   dua tempat perpuluhan dalam unit
    i. meter; dan                        
    ii. sentimeter


Contoh:

1.) 1.6 m + 5 m + 0.8 m = 7.4 m

2.) 2.51 m + 0.9 m + 4.0 m  = 7.41 m

3.) 8.34 cm + 12.07cm + 0.59cm = 21.00 cm

 

Wednesday, 7 December 2011

Panjang

PANJANG( LENGTH)
Pengenalan unit panjang (cm, m, km)


Penukaran unit panjang (meter dan sentimeter)


1 m = 100 cm


100 cm = 1 m

contoh 1:
600 cm = 6 m                          
1m = 100 cm
6m = 6 x 100 cm = 600 cm

contoh 2:

 100 cm = 1 m
300 cm = 300 cm / 100 =3m

contoh 3:
 2 m 45 cm = 245 cm
 718 cm = 7 m 18 cm


Tuesday, 6 December 2011

Pembahagian Masa dan Waktu

                            Mari kita menyayi

Pembahagian masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, bulan dan tahun)

a) Membahagi ukuran masa dalam satu unit dengan nombor
    satu digit yang melibatkan penukaran unit.


contoh:
1) 497 saat ÷ 7
= 71 saat
           = 1 minit 11 saat

    2) 54 minggu  ÷ 6
  = 9 minggu
             = 2 bulan 1 minggu

 3) 78 jam ÷
= 42 jam
         = 1 hari 18 jam

a)Membahagi ukuran masa gabungan dua unit dengan
   nombor satu digit yang melibatkan penukaran unit.


contoh:

  5 minit 4 saat ÷ 2
= 2 minit 32 saatMonday, 5 December 2011

Pendaraban Masa dan Waktu

Pendaraban masa dan waktu (saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun)


 a) Mendarab ukuran masa dalam satuunit dengan nombor  satu digit yang melibatkan penukaran unit.                                                          contoh:

1)  30 saat x 6 = 180 saat
      = 3 minit


2)  8 minggu x 6 = 48 minggu
     = 12 bulan = 1 tahun


3)  5 jam x 9 = 45 jam
     = 1 hari 21 jam


b)Mendarab ukuran masa gabungan dua unit dengan nombor satu 
   digit yangmelibatkan penukaran.   contoh:

2 jam 35 minit x 7
= 14 jam 245 minit
= 18 jam 5 minit

 

Penolakan Masa dan Waktu

 • Menolak dua ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit saat, minit, jam,hari, minggu,bulan dan tahun.
 Ukuran masa melibatkan hingga dua gabungan unit.

Contoh 1:
   3 minit 20 saat
-  2 minit 18 saat
   1 minit   2 saat                  


Contoh 2:
   5 tahun   8 bulan
-  3 tahun   4 bulan
   2 tahun   4 bulan

Menolak  ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.

Contoh 1:


   12 jam  8 minit              12jam  68minit
-   3 jam 12 minit            -  3jam  12minit
                                          8jam  56minit

Menolak berturut- turut ukuran masa yang meibatkan penukaran unit.

Contoh 1:
6 tahun 1 bulan – 2 tahun 4 bulan- 1 tahun 5 bulan   = 2 tahun 4 bulan

   6 tahun 1 bulan         6 tahun 13  bulan
-  2 tahun 4 bulan       - 2 tahun  4  bulan
                                    3 tahun  9  bulan


   3 tahun  9 bulan
-  1 tahun  5 bulan
   2 tahun  4 bulan 

Thursday, 1 December 2011

Penambahan masa dan waktu

 • Menambah dua ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit saat, minit, jam,hari, minggu,bulan dan tahun.
 Ukuran masa melibatkan hingga dua gabungan unit.

Contoh 1:
   6 minggu 2 hari
+ 2 minggu 4 hari
   9 minggu 6 hari                  


Contoh 2:
   6 jam   2 minit
+ 1 jam   4 minit
   7 jam 24 minit

Menambah tiga ukuran masa tanpa melibatkan penukaran unit.

Contoh 1:

   1 jam 16 minit
   2 jam 10 minit
+ 3 jam 24 minit
   6 jam 50 minit

Contoh 2:
    1 tahun  6 bulan
    3 tahun  1 bulan
+  6 tahun  4 bulan
  10 tahun 11bulan

Menambah dua ukuran masa yang melibatkan penukaran unit.

Contoh 1:
   35 saat
+ 45 saat
  80 saat 
= 1 minit 20 saat


Contoh 2:

   5 tahun  7 bulan
+ 8 tahun  7 bulan

 13 tahun  1 bulan
= 14 tahun 2 bulan

Wednesday, 30 November 2011

Pernyataan waktu

     Pernyataan waktu dalam    
  system 12 jam
 • menentukan waktu dalam a.m. dan p.m.
i) Singkatan a.m. mewakili antemeridiem yang  bermaksud‘sebelum tengah hari’ dan digunakan bagi waktu antara 12.02 pagi hingga 11.59 pagi.

ii) Singkatan p.m mewakili postmeridiem yang bermaksud‘selepas tengah hari’ dan   digunakan bagi waktu antara 12.01 petang hingga 11.59 malam.
 

 Contoh :  

 1.  1.25 petang   =    1.25 p.m  
 2.  2.30petang    =    2.30 p.m           
 3.  8.35 pagi       =    8.35 a.m
 4. 12.15pagi       =    12.15a.m
 5. 5.45petang     =    5.45 p.m.

Masa

Masa

 
Nota

    1 hari         =   24jam           
    1 tahun      =   12 bulan       
    1 tahun      =   365hari         
    1 dekad      =   10 tahun      
    1 dekad      =   10 tahun      
    1 abad        =   10 dekad     
    1 abad        =   100 tahun    
    1 alaf          =   1 000 tahun 


contoh:
                         1.)  60 tahun = 6 dekad 
  
                         2.)  25 dekad = 2 1 abad

                         3.)  7 abad = 700 tahun

                         4.)  3 alaf = 3 000 tahun

                         5.)  3 tahun = 36 bulan

                         6.)  2 tahun = 730 hari

                         7.)  4 abad =  40 dekad

                         8.)  8 alaf  =  800 tahun
Sunday, 27 November 2011

PenolakanPenolakan
Secara dasarnya, proses penolakan pecahan adalah sama dengan penambahan; mencari penyebut sepunya, dan tukar setiap pecahan kepada pecahan setara dengan penyebut yang dipilih. Hasil tolak kedua-dua pecahan akan mempunyai penyebut tersebut, dan hasil tolak pengangka untuk pecahan asal. Contohnya,
Contoh 2:


Friday, 25 November 2011

Pecahan Penambahan

Penambahan
Hukum pertama penambahan pecahan ialah cuma kuantiti serupa yang boleh ditambah; contohnya, penambahan antara kuantiti perempat. Untuk penambahan kuantiti tak serupa, seperti menambah pertiga dengan perempat, keduanya perlu ditukar menjadi kuantiti serupa terlebih dahulu.
 Menambah kuantiti tak serupa
Untuk menambah pecahan yang mengandungi kuantiti tak serupa (seperti perempat dan pertiga), adalah perlu untuk menukar kesemuanya menjadi kuantiti serupa. Ia boleh dilakukan dengan mendarab penyebut setiap pecahan.
Contoh - contoh :


Bentuk pecahan

Bentuk pecahan
Pecahan biasa, pecahan wajar dan pecahan tak wajar
Pecahan kasar (atau pecahan biasa) ialah satu nombor nisbah yang ditulis dengan satu integer (pengangka) yang [[pembahagian]dibahagikan]] dengan satu integer bukan sifar (penyebut).
Satu pecahan kasar akan menjadi pecahan wajar apabila nilai mutlak pengangka adalah kurang dari nilai mutlak penyebut; yang menjadikan nilai mutlak keseluruhan pecahan kurang daripada 1. Pecahan kasar akan menjadi pecahan tak wajar apabila nilai mutlak pengangka adalah lebih besar atau sama dengan nilai mutlak penyebut (cth. 97)
Nombor bercampur 

Nombor bercampur ialah campuran nombor bulat dan pecahan wajar. Penambahan ini dinyatakan tanpa menggunakan tanda operasi seperti "+"; sebagai contoh, untuk merujuk 2 kek penuh dan 1 kek dengan tiga perempat bahagian, bahagian penuh dan bahagian pecahan itu ditulis bersebelahan. 2 + 3/4 =2  3⁄4
Nombor bercampur boleh ditukar menjadi pecahan tak wajar dalam tiga langkah:
 1. Darabkan nombor bulat dengan penyebut pecahan.
 2. Tambah pengangka pecahan pada hasil darab di atas.
 3. Hasil tambah langkah 2 adalah pengangka untuk pecahan (tak wajar) baru, dengan penyebut 'baru' nya kekal sama dengan penyebut untuk pecahan asal nombor bercampur.
Sebaliknya, pecahan tak wajar juga boleh ditukar menjadi nombor bercampur:
 1. Bahagikan pengangka dengan penyebut.
 2. Hasil bahagi (tanpa baki) menjadi nombor bulat manakala bakinya menjadi pengangka untuk pecahan.
 3. Penyebut baru untuk pecahannya adalah sama dengan pecahan tak wajar yang asal.
Pecahan setara
Dengan mendarab pengangka dan penyebut sesuatu pecahan dengan nombor yang sama (bukan sifar), hasil pecahan yang baru adalah setara dengan pecahan asal. Perkataan setara di sini bermaksud, kedua-dua pecahan memiliki nilai yang sama yang mengekalkan integriti yang sama - Perimbangan dan perkadaran yang sama